Intern Reglement

Op deze pagina vind je in de vorm van korte artikels, een toegankelijke versie van het intern reglement van VZW Active Company, in vraag- en antwoordvorm. Dit intern reglement werd herzien en goedgekeurd op de Raad van Bestuur op 16 januari 2021.

Naar de vereniging Active Company (AC) wordt in het verdere verloop van de tekst verwezen als ‘AC’.

Het volledige intern reglement kan hier gedownload worden. 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 

AC organiseert actieve sport & ontspanning voor holebi's en hun vrienden. De minimumleeftijd om lid te worden is 18 jaar.

Alle deelnemers aan een activiteit moeten de richtlijnen en afspraken zoals beschreven in dit intern reglement en de statuten naleven.

Lees meer...

Wat betekent het om lid te worden ?

 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, dus voor 1 kalenderjaar. Wie later op het jaar lid wordt, is lid vanaf het moment van betaling tot en met het einde van dat kalenderjaar.

Lees meer...

Hoe word je lid?

 

Vaste leden (ook wel ‘effectieve leden’ of gewoon ‘leden’ genoemd) zijn personen die lid zijn van de Algemene Vergadering en dus ook stemrecht hebben op die Algemene Vergadering. Je wordt automatisch een vast lid na ontvangst van je lidgeld.

Lees meer...

Wat kost het om lid te worden?

 

De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks het verschuldigde lidgeld. We verwijzen naar de website van AC (www.activecompany.be) met betrekking tot het prijzenoverzicht.

Lees meer...

Korting voor jongeren

 

Voor wie jonger is dan 26 jaar op de dag dat het lidmaatschap ingaat, is er een speciale korting: na betaling van het lidgeld ontvangt het nieuwe lid een meerbeurtenkaart ter waarde van € 20. Deze wordt opgestuurd door de verantwoordelijke ledenbeheer.

Lees meer...

Wat kost het om aan een activiteit deel te nemen?

 

We verwijzen naar de website van AC (www.activecompany.be) met betrekking tot het prijzenoverzicht.

Lees meer...

Moet ik een medisch onderzoek ondergaan alvorens mee te doen aan een activiteit?

Meedoen aan een activiteit houdt in dat je lichamelijk fit genoeg bent. AC adviseert alle leden om jaarlijks een medisch onderzoek te ondergaan

Lees meer...

Kan ik gratis proeven van het aanbod?

‘One-free-trial’: iedereen kan de eerste keer gratis deelnemen aan een (reguliere) activiteit.

Lees meer...

Hoe krijg ik stemrecht op de Algemene Vergadering?

Als lid krijg je elk jaar de kans om je uit te spreken over de werking van de vzw. Elk lid wordt hiervoor uitgenodigd om deel te nemen.

Lees meer...

Hoe vermijd ik dat mijn foto op de website belandt?

Regelmatig wordt er op activiteiten (vaste én occasionele) beeldmateriaal aangemaakt. Wens je niet dat beelden van jou gebruikt worden in externe AC-communicatie (website, social media …), dan meld je dit best schriftelijk aan de Raad van Bestuur of aan de activiteitsverantwoordelijke om eventuele misverstanden te vermijden

Lees meer...

Wat doet de activiteitsverantwoordelijke?

Elke activiteit heeft een activiteitsverantwoordelijke. Deze staat in voor de praktische organisatie van de activiteit. In het jargon van AC wordt de functie activiteitsverantwoordelijke vaak afgekort als ‘AV’. Deze spil in de organisatie van de activiteit is het eerste aanspreekpunt voor elke deelnemer.

Lees meer...

Wat doet de kassaverantwoordelijke?

Om voor of na de activiteit de betaling van de deelnemers vlot te laten verlopen, kan de activiteitsverantwoordelijke in samenspraak met de Raad van Bestuur beslissen om een kassaverantwoordelijke aan te stellen.

Lees meer...

Wat doet de tornooiverantwoordelijke?

Voor activiteiten die jaarlijks aan tornooien/competities deelnemen, kan de AV in samenspraak met de Raad van Bestuur beslissen om een tornooiverantwoordelijke aan stelle.

Lees meer...

Wat bij neerlegging functie of ontslag?

Iedereen die deel uitmaakt van het organisatorisch kader engageert zich om bij het neerleggen van de functie minstens twee maanden langer aan te blijven om de overdracht aan een opvolger te kunnen verzorgen.

Lees meer...

Wat bij afwezigheid?

Bij elke afwezigheid zorgt de functiehouder voor een passende regeling of vervanging met het oog op continuïteit van de activiteit. Voor de AV adviseert de Raad van Bestuur uitdrukkelijk om permanent een plaatsvervanger aan te duiden in geval van afwezigheid.

Lees meer...