De webwatcher zorgt samen met de webmaster voor het up–to-date houden van de website. Nieuwe items, foto’s, wijzigingen aan bestaande teksten, … worden op eigen initiatief of op vraag van iemand die deel uitmaakt van het organisatorische kader, uitgevoerd.

Bij de uitwerking van de website volgt de webwatcher de huisstijlrichtlijnen (inclusief spellingregels). De eindbeslissing over de publicatie van tekst of audiovisueel materiaal ligt bij de Raad van Bestuur, rekening houdende met de Algemene Verordening Gegevensbescherming/GDPR.

 

Terug naar overzicht