De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor het jaarlijks afwerken van minimaal vier kwalitatieve publicaties van het clubblad. De hoofdredacteur coördineert alle taken die verbonden zijn bij het tot stand brengen van de driemaandelijkse publicatie.

De hoofdredacteur kan in samenspraak met de Raad van Bestuur een redactieteam samenstellen om de verschillende taken en processen te verdelen over meerdere personen. De hoofdredacteur volgt de huisstijlrichtlijnen (inclusief spellingregels). Verantwoordelijke uitgever voor TimeOut is de voorzitter. De eindbeslissing over de publicatie van tekst of audiovisueel materiaal ligt bij de Raad van Bestuur, rekening houdende met de Algemene Verordening Gegevensbescherming/GDPR.

 

Terug naar overzicht