AC organiseert actieve sport & ontspanning voor holebi's en hun vrienden. De minimumleeftijd om lid te worden is 18 jaar.

Alle deelnemers aan een activiteit moeten de richtlijnen en afspraken zoals beschreven in dit intern reglement en de statuten naleven.

Alle leden dienen medisch geschikt te zijn om aan de activiteiten deel te nemen.  Alle leden verstrekken enkel medische informatie waarvan AC op de hoogte zou moeten zijn bij een eventueel ongeval (bijv. diabetes, epilepsie, medicatie intolerantie, ...). AC hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.  Alle bepalingen hieromtrent zijn dan ook opgenomen in de privacyverklaring die als bijlage bij dit intern reglement werd gevoegd.

Zie ook: moet ik een medisch onderzoek ondergaan alvorens mee te sporten?

Het lidmaatschap gaat pas in:

-    na betaling van het lidgeld;

-    na bezorging van een volledig ingevuld en ondertekend lidmaatschapsformulier aan de activiteitsverantwoordelijke / kassaverantwoordelijke van de desbetreffende activiteit.

 

Terug naar overzicht