De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor het jaarlijks afwerken van minimaal vier kwalitatieve publicaties van het clubblad. De hoofdredacteur coördineert alle taken die verbonden zijn bij het tot stand brengen van de driemaandelijkse publicatie.

De taak van de vertrouwenspersoon is het ondersteunen van AC en haar leden in de bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een AC-sportactiviteit.

Om de vergaderkost zo laag mogelijk te houden, zijn er enkele prioritaire vergaderplekken:

 -    in de privéwoning van een deelnemer van de vergadering;

-    in Het Roze Huis.

 

AC stelt twee mogelijke compensaties voor (niet cumuleerbaar): 

-    een compensatie voor de kosten van drank van € 3 per deelnemer voor de organisator van de vergadering thuis;

-    de terugbetaling van twee drankjes per deelnemer aan de vergadering (bijv. als de vergadering in Het Roze Huis plaatsvindt).

 

Raad van Bestuur (afkorting: RVB)

frequentie: elke maand

aanwezig: alle bestuurders

 

activiteitenoverleg (afkorting: AO)

frequentie: elke 3 maanden

aanwezig: alle activiteitsverantwoordelijken en een delegatie van de Raad van Bestuur

Wettelijk is AC verplicht om enkel een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid af te sluiten voor de leden (wie lid is) en medewerkers (trainers, lesgevers, Raad van Bestuur, …).

 AC koos ervoor om een bijkomend pakket verzekeringen af te sluiten, allemaal inbegrepen in de prijs van het lidmaatschap:

Iedereen dient:

-    tijdig het lidgeld te betalen;

-    het ledenformulier volledig in te vullen en te overhandigen aan de activiteitsverantwoordelijke of kassaverantwoordelijke;

-    zich te registreren bij Sporta-federatie (zie verder hoe).