ACA stelt zich zeer positief tegenover het gebruik van Social Media door haar leden/sporters. Het toenemend gebruik van Social Media door alle leden/sporters van ACA roept echter op tot het omschrijven van een aantal richtlijnen. Daarnaast wordt ook het belang van het imago van ACA onderstreept.

Verder wordt duidelijk dat de richtlijnen bedoeld zijn voor alle leden/sporters, én voortdurend worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

Denk na voordat je handelt

ACA doet hier een beroep op het gezonde verstand van haar leden/sporters. Zij worden uitgedaagd om eerst de context te begrijpen voordat ze deelnemen aan een conversatie. Ook wordt aangegeven dat sommige mensen op Social Media geen behoefte hebben aan een reactie.

Geef openheid van zaken

Als er gereageerd wordt op bepaalde posts i.v.m. het reilen en zeilen van ACA, worden leden/sporters geacht om altijd te vermelden dat zij verbonden zijn aan ACA. En als een lid/sporter geen officiële vertegenwoordiger is, met name een bestuurslid, moet diegene dit duidelijk maken in zijn of haar profiel. Door transparante communicatie krijgen andere deelnemers in discussies of conversaties de kans om de bijdragen op waarde te schatten.

Toon respect voor je publiek

Van leden/sporters wordt gevraagd om alleen van gedachten te wisselen over ideeën en nooit over personen. Ze worden ook gewaarschuwd om zich niet te laten verleiden tot persoonlijke aanvallen of kritiek. Reacties en antwoorden kunnen het vertrouwen in onze club vergroten als ze duidelijk, constructief en nuttig zijn. Het omgekeerde is uiteraard ook het geval.

Ken de feiten en citeer bronnen

ACA vraagt leden/sporters om uitlatingen altijd te onderbouwen en waar mogelijk gebruik te maken van hyperlinks. Daarnaast verwacht de organisatie dat het auteursrecht en ‘fair use’ worden nageleefd.

Blijf professioneel: alles wordt vastgelegd

ACA-Leden/sporters worden erop gewezen dat conversaties op Social Media openbaar zijn en in korte tijd miljoenen mensen kunnen bereiken. ACA wijst erop dat derden geen scheiding maken tussen een persoonlijk en zakelijk profiel. Leden/sporters moeten zich hiervan bewust zijn, evenals mogelijke consequenties voor persoonlijke en professionele reputaties.

Je vertegenwoordigt ACA

ACA wijst er nogmaals op dat derden geen onderscheid maken of leden/sporters wel of geen officiële vertegenwoordiger zijn en ook dat conversaties op Social Media onze sportclub kunnen versterken en verzwakken. Interessanter is de opmerking dat leden/sporters van A tot Z verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van posts, zodra ze daarop reageren.

Ga vertrouwelijk om met gevoelige informatie

ACA-Leden/sporters worden opgeroepen om geen mededelingen te doen over vertrouwelijke informatie zoals financiële informatie en intellectueel eigendom van ACA.

Met deze richtlijnen voor Social Media laat ACA zien dat zij een goed begrip heeft van het fenomeen Social Media en de impact voor haar sportclub. Het beleid is goed doordacht, duidelijk en beknopt beschreven.

 

Mochten er nog onduidelijke dingen zijn, aarzel dan niet de Raad van Bestuur te contacteren.

 

Terug naar overzicht