De Raad van Bestuur verbiedt en zal geen enkele vorm van discriminatie of vergelding toestaan, tegen gelijk welk lid, ingevolge een klacht die te goeder trouw wordt geuit overeenkomstig dit beleid of voor de hulp die wordt geboden bij het onderzoek van dergelijke klacht.

Klachten over represailles moeten op dezelfde wijze worden ingediend als klachten inzake discriminatie of ongewenst gedrag.

Elk lid waarvan blijkt dat deze represaillemaatregelen heeft genomen tegen gelijk welk ander lid, ingevolge het indienen van een klacht of het verlenen van hulp bij het klachtenonderzoek, stelt zich bloot aan gepaste disciplinaire maatregelen, met inbegrip van uitsluiting.

 

Terug naar overzicht