In het kader van binnen- en buitenlandse tornooien is aansluiting bij externe federaties, liga’s en dergelijke mogelijk vereist. De uiteindelijke beslissing hierover ligt bij de Raad van Bestuur.

  

Algemeen principe:

-    De kosten voor de aansluiting bij een federatie, liga, … worden gedragen door ACA, mits akkoord van het bestuur.

-    Alle andere kosten, bijv. het lidgeld van leden aan de federatie of liga, worden door het lid zelf gedragen. In het bijzonder vermelden we hier ook boetes die de vzw oploopt doordat leden de regels van de federatie of liga niet naleven. Bijv. een forfait voor een tornooi of wedstrijd, … Het is de eindverantwoordelijkheid van de AV om die kosten op een overzichtelijke manier te signaleren aan de Raad van Bestuur en te zorgen voor inning van de opgelopen boetes.

 

Terug naar overzicht