Controle betaling

Bij elke activiteit is het de activiteitsverantwoordelijke die instaat voor de controle op de betaling van de verschuldigde deelnamegelden. De AV kan deze taak delegeren aan een kassaverantwoordelijke.

Algemene richtlijnen bij de financiële afhandeling van de activiteit: 

-    alle financiële stromen duidelijk vermelden op het kassablad; 

-    gratis deelname ook op het kassablad met duidelijke vermelding van de reden: Raad van Bestuur, AV, KV, …;

-    de AV ondertekent het kassablad met vermelding van naam en voornaam; 

-    kassabladen worden maandelijks ingediend bij de penningmeester.  Dit gebeurt liefst per mail, met de kassabladen als een PDF of Excel document.

-    er mag nooit meer dan € 150 in de kassaportefeuille aanwezig zijn; als er op het einde van de maand een overschrijding is, dan moet de AV/KV dit verschil doorstorten naar de AC-rekening;

-    diefstal, een kastekort of elke andere onregelmatigheid moet onmiddellijk worden gemeld aan de Raad van Bestuur;

-    er mogen geen middelen van de ene portefeuille naar de andere worden overgedragen.

 

Terug naar overzicht