Bij aankoop van materialen of het leveren van prestaties voor ACA, hanteert ACA het principe dat de initiatiefnemer minimaal 2 vergelijkbare prijsoffertes moet voorleggen aan de Raad van Bestuur. Dit stelt de bestuursleden in staat om een prijsbewuste keuze te maken.

Bij hoogdringendheid kan de voorzitter in samenspraak met minimaal één andere bestuurder een bepaalde uitgave toestaan. Dit kan tot een maximumbedrag van € 1000. Voor hogere uitgaven is altijd een beslissing van de Raad van Bestuur vereist zoals bepaald in de statuten.

 

terug naar overzicht