Een bestuurslid of een activiteitsverantwoordelijke die minimaal 2 kalenderjaren (24 volledige maanden) dezelfde functie heeft bekleed, krijgt na het reglementair neerleggen van het mandaat een in tijd beperkte vrijstelling voor de activiteit waarvoor hij/zij de verantwoordelijkheid droeg

De vrijstelling is de helft van het aantal gepresteerde maanden in de functie. Volgende 4 voorwaarden moeten voldaan zijn:

-    minimaal 2 kalenderjaren in functie (24 maanden);

-    rechtmatige en eervolle neerlegging van de functie;

-    enkel van toepassing op bestuursleden en activiteitsverantwoordelijken.

-   je lid bent bij ACA

Tijdens de uitloopregeling zijn de regels van het lidmaatschap van toepassing. De uitloopregeling start meteen na het neerleggen van de functie. Het bestuur kan uitzonderlijke aanpassingen aan dit laatste toestaan.

 

terug naar overzicht

>