De taak van de vertrouwenspersoon is het ondersteunen van ACA en haar leden in de bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een ACA-sportactiviteit.

Als er zich een probleem voordoet, dan kan/kunnen de persoon/personen, die meent/menen slachtoffer te zijn, bij de vertrouwenspersoon terecht.

De vertrouwenspersoon zorgt voor de opvang van personen die menen slachtoffer te zijn, en helpt hen met het zoeken naar oplossingen.

De Raad van Bestuur moedigt de rapportering van elk incident van discriminatie of ongewenst gedrag ten zeerste aan – ongeacht wie de dader moge wezen.

Je kan je aanbieden bij de Raad van Bestuur indien je wenst vertrouwenspersoon te worden. De Raad van Bestuur beoordeelt je kandidatuur en verzorgt de nodige opleidingen.

 

terug naar overzicht