De secretaris: 

-    is belast met de ondersteuning van de voorzitter enerzijds, bijv. door middel van voorbereiding van bestuursvergaderingen, en is informatiebron van de voorzitter. Anderzijds organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten en de informatiestroom binnen de club;

-    organiseert de bestuurlijke activiteiten die binnen de club verricht dienen te worden;

-    coördineert en bewaakt de interne en externe informatievoorziening/informatiestroom;

-    zorgt voor de uitnodigingen voor de vergadering;

-    stelt de agenda samen in overleg met de voorzitter;

 

terug naar overzicht