Voor activiteiten die jaarlijks aan tornooien/competities deelnemen, kan de AV in samenspraak met de Raad van Bestuur beslissen om een tornooiverantwoordelijke aan te stellen.

In het jargon van ACA spreken we van ‘TV’. Het is de AV die concrete invulling geeft aan het takenpakket van de TV. De AV draagt de eindverantwoordelijkheid over de geleverde prestaties van de TV.

 

Afgezien van andere gedelegeerde taken aan de TV, bevat het takenpakket van de TV minimaal volgende elementen:

 

-    administratieve afhandeling van de deelname aan tornooien in binnen- en buitenland;

-    leden bijstaan bij de inschrijving voor tornooien;

-    bijhouden van de nodige informatie (spelniveau, tijden, …) van de leden en deze informatie ter beschikking stellen van de leden bij inschrijving voor een tornooi;

-    de deelname aan de tornooien in binnen- en buitenland begeleiden.

 

terug naar overzicht