‘One-free-trial’: iedereen kan de eerste keer gratis deelnemen aan een (reguliere) activiteit.

Dit is niet van toepassing op ActivExtra’s die ad hoc worden georganiseerd (bijv. fuiven, tornooien, quiz, …) Deze opsomming is niet limitatief: de Raad van Bestuur beslist over het toepassingsgebied van de ‘one-free-trial’-regel.

Wie geen lid is, maar toch deelneemt via een ‘one-free-trial’, doet dit steeds op eigen risico. De ongevallenverzekering is enkel van toepassing voor wie lid is en geregistreerd is bij Sporta-federatie (zie verder).

terug naar overzicht