Meedoen aan een activiteit houdt in dat je lichamelijk fit genoeg bent. ACA adviseert alle leden om jaarlijks een medisch onderzoek te ondergaan

Bepaalde externe organisaties waarbij ACA is aangesloten (bijv. de Vlaamse Zwemfederatie vzw) eisen jaarlijks een verklaring van medische geschiktheid. Wie dus via ACA ook een licentie van deze federaties wenst, is verplicht om de medische geschiktheid te bewijzen aan de hand van een geneeskundig onderzoek. De resultaten hiervan moet je meedelen aan de activiteitsverantwoordelijke van jouw activiteit. Lijd je aan een bepaalde aandoening die mogelijk kan verergeren door deelname aan een activiteit? Meld dit vooraf aan de activiteitsverantwoordelijke en de aanwezige trainer of begeleider. Deze gegevens worden volledig beschermd in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming/GDPR (zie privacyverklaring).

terug naar overzicht