Je vind hier bij 'Kostprijs per deelname' alle details over wat het kost om aan de diverse activiteiten van Active Company Antwerpen deel te nemen.

Enkele belangrijke afspraken in verband met het lidgeld:

 

-    het lidgeld moet elk jaar opnieuw worden betaald;

-    het lidgeld is niet terugbetaalbaar, ook niet pro rata voor de resterende looptijd van het kalenderjaar (bijv. in het geval van ontslag of uitsluiting);

-    op uitdrukkelijke vraag kan je een papieren bewijs van lidmaatschap verkrijgen via de bestuurder verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

terug naar overzicht