Op deze pagina vind je in de vorm van korte artikels, een toegankelijke versie van het intern reglement van vzw Active Company Antwerp, in vraag- en antwoordvorm. Dit intern reglement werd herzien en goedgekeurd op de Raad van Bestuur op 16 januari 2021.

Naar de vereniging Active Company Antwerp (ACA) wordt in het verdere verloop van de tekst verwezen als ‘ACA’.

Het volledige intern reglement kan hier worden gedownload.