De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks het verschuldigde lidgeld. We verwijzen naar de website van AC (www.activecompany.be) met betrekking tot het prijzenoverzicht.

De periode waarop het lidgeld betrekking heeft, is het kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december).  Wie later op het jaar lid wordt, is lid vanaf het moment van betaling tot en met het einde van het kalenderjaar.

terug naar overzicht

>